Αποσπασμένοι εργαζόμενοι: ίδια εργασία, ίδια χώρα, ίδιες αποδοχές

Θέματα ΕΕ - - 04:00

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικαιροποιεί τους κανόνες που χρονολογούνται από το 1996 για τους αποσπασμένους εργαζομένους. Ο στόχος είναι αφενός η καλύτερη προστασία των Ευρωπαίων εργαζομένων που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για προσωρινή απασχόληση και αφετέρου η αποφυγή οποιασδήποτε μορφής κοινωνικού ντάμπινγκ.

Απομαγνητοφώνηση: