Βάζοντας φρένο στις εκπομπές καυσαερίων των αυτοκινήτων

Θέματα ΕΕ - - 01:20

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Μετά το σκάνδαλο των εκπομπών καυσαερίων των αυτοκινήτων, το Κοινοβούλιο αλλάζει τους κανόνες για την έγκριση των οχημάτων και τους εποπτικούς ελέγχους της αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές μπορούν να έχουν τη βεβαιότητα ότι τα αυτοκίνητα που αγοράζουν πληρούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα ασφαλείας.

Απομαγνητοφώνηση: