Συζήτηση για την κατάσταση της Ένωσης 2018

Θέματα ΕΕ - - 00:22

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Η ετήσια συζήτηση για την κατάσταση της Ένωσης διεξάγεται τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επικεντρώνεται στις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ για το επόμενο έτος. Ο Πρόεδρος Γιούνκερ της Επιτροπής θα απευθυνθεί στους ευρωβουλευτές σχετικά με το μέλλον της ΕΕ και τις επικείμενες εκλογές για την ΕΕ.