Η ΕΕ μεταρρυθμίζει το σύστημα εμπορίας άνθρακα

Θέματα ΕΕ - - 01:18

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 40% έως το 2030, η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται νέες μεταρρυθμίσεις στο πρωτοποριακό σύστημα εμπορίας εκπομπών.

Απομαγνητοφώνηση: