Το Κοινοβούλιο κοντά σας

Θέματα ΕΕ - - 01:57

Έχετε ερωτήσεις για το Κοινοβούλιο; Έχετε όρεξη να συζητάτε ευρωπαϊκά ζητήματα; Κάθε κράτος μέλος έχει και από ένα Γραφείο Ενημέρωσης, έτοιμο να ασχοληθεί μαζί σας.

Απομαγνητοφώνηση: