Προς ένα πιο δίκαιο και απλό σύστημα χορήγησης ασύλου

Θέματα ΕΕ - - 01:30

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Σε μια συνέντευξη, η εισηγήτρια Λάουρα Φεράρα εξηγεί πώς δοκιμάστηκαν τα όρια του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου μετά την εισροή μεταναστών και πώς οι νέες μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν στη βελτίωση των διαδικασιών με παράλληλη αύξηση των δικαιωμάτων.

Απομαγνητοφώνηση: