Ανακεφαλαίωση: Υγεία των ζώων, ΝΑΤΟ, EURES και Ηνωμένο Βασίλειο

Θέματα ΕΕ - - 02:01

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Οι ευρωβουλευτές στήριξαν τους νέους νόμους σχετικά με την υγεία των ζώων, άκουσαν την ομιλία του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ και αντάλλαξαν απόψεις με τους προέδρους της Επιτροπής και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμφωνία που προσφέρθηκε στο Ηνωμένο Βασίλ

Απομαγνητοφώνηση: