Α-Ω: Π για το πρόχειρο φαγητό

Others - - 02:27

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Αύξηση του αριθμού των νέων Ευρωπαίων οι οποίοι είναι παχύσαρκοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να βρει τρόπους για να νικήσει αυτή την επιδημία.

Απομαγνητοφώνηση: