Παρασκήνια: Ο πρώτος κωφός Ευρωβουλευτής γράφει ιστορία

Others - - 03:27

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Ο Ούγγρος Ευρωβουλευτής γράφει ιστορία στο Ευρωκοινοβούλιο! Όχι μόνο είναι ο πρώτος κωφός Ευρωβουλευτής , αλλά θα φέρει μια νέα γλώσσα στο κοινοβούλιο, τη νοηματική. Θα αλλάξει τη λειτουργία του Κοινοβουλίου.

Απομαγνητοφώνηση: