Παρασκήνια: Open Days

Others - - 03:25

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

9 Μαΐου, το Φεστιβάλ της Ευρώπης! Το Κοινοβούλιο ανοίγει τις πόρτες του κάθε χρόνο εδώ και 14 χρόνια ήδη. Ο στόχος είναι να φέρει τους πολίτες και την Ευρώπη πιο κοντά.

Απομαγνητοφώνηση: