Διασυνοριακό: Κανένα κέρδος για τους γαλακτοπαραγωγούς

Others - - 15:17

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Τι επιφυλάσσει το μέλλον για τους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων; Οι νέοι κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν τον τομέα. Είναι καθήκον της Επιτροπής άραγε να ρυθμίσει περισσότερο την κατάσταση και ποιος είναι πραγματικά επωφελείται οικονομικά από την παραγωγή

Απομαγνητοφώνηση: