Διασυνοριακό: ποιος κερδίζει από την ελευθέρωση των ταχυδρομείων;

Others - - 16:26

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, αλλά θα λαμβάνει και πάλι το κοινό παγκόσμια ταχυδρομική υπηρεσία όταν θ' ανοίξει η ευρωπαϊκή ταχυδρομική αγορά;

Απομαγνητοφώνηση: