Διπλωματία βρετανικού στυλ

Others - - 01:33

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Η Βρετανή Cathy Ashton παρέμειναν ακλόνητη μπροστά από δοκιμασία από Ευρωβουλευτές στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σήμερα. Αφού παρουσίασε ένα οργανόγραμμα για τη νέα ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης) αντιμετώπισε αν

Απομαγνητοφώνηση: