Αναδρομή: Η Ευρώπη γίνεται πιο κοινωνική

Others - - 04:35

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Αντιμέτωπη με μια οικονομική κρίση, η Ευρώπη έχει λάβει μέτρα για να προστατεύσει τους πολίτες της. Νόμοι κατά της διάκρισης διευρύνθηκαν από το γραφείο στο σπίτι καλύπτοντας αγαθά και υπηρεσίες και χρηματοδοτήσεις χορηγήθηκαν για να βοηθήσουν τον κόσμο ν

Απομαγνητοφώνηση: