Προβολέας: Αρμενία και Κύπρος - κλειδιά για την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ

Others - - 17:47

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Οι διπλωματικοί ελιγμοί της Τουρκίας σχετικά με την Αρμενία τονίζουν την προθυμία της Τουρκίας να εκπληρώσει τις επιθυμίες της ΕΕ. Ωστόσο, η Κύπρος εξακολουθεί να αποτελεί σκόπελο στις διαπραγματεύσεις. Η Ευρωβουλευτής Ria Oomen-Ruijten και ο εκπρόσωπος τ

Απομαγνητοφώνηση: