Προβολέας: Οι αντηλιακές κρέμες είναι πολύ περισσότερο σημαντικές από τα καλλυντικά

Others - - 13:36

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Η προστασία από τον ήλιο είναι μια ανθηρή επιχείρηση. Αλλά η έλλειψη ενός πανευρωπαϊκού οργάνου εποπτείας για τα προστατευτικά προϊόντα αποτελεί συμβιβασμό ως προς την ευημερία των πολιτών; Τι άλλο πρέπει να γίνει για την προώθηση της καλύτερης ενημέρωσης

Απομαγνητοφώνηση: