Τιμώντας τη Σιμόν Βέιλ: μια γυναίκα με πολλές πρωτιές

Others - - 01:25

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Η Σιμόν Βέιλ, πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δυστυχώς απεβίωσε στις 30 Ιουνίου. Μάθετε τον τρόπο με τον οποίο συνέβαλε σημαντικά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Απομαγνητοφώνηση: