Πως λειτουργεί: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Others - - 05:49

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Το EuroparlTV σάς παρουσιάζει το πλήρες φάσμα των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις έδρες του στις Βρυξέλλες, το Στρασβούργο και το Λουξεμβούργο.

Απομαγνητοφώνηση: