Πως Λειτουργεί: Οι εξουσίες του Προεδρού

Others - - 02:21

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Τί κρύβεται πίσω από ένα όνομα; Ο Maurizio από την Ιταλία θέλει να ξέρει αν ο Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου έχει εικονικό ρόλο, ή αν έχει βαρύτητα το αξίωμα του. Στην πραγματικότητα, ένας τίτλος που στο παρελθόν ήταν απλά τυπικός εξελίχθηκε σε κάτι πράγμα

Απομαγνητοφώνηση: