Πως Λειτουργεί: Εκλογικευμένη πολιτική για τους παράνομους μετανάστες

Others - - 24:17

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Οι Ευρωβουλευτές Sarah Ludford, Antonio Masip Hidalgo και Simon Busuttil συζητούν τα υπέρ και τα κατά της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ευρώπη. Ούτε μαζική νομιμοποίηση ούτε περιφρούρηση της Ευρώπης είναι λύσεις, τί προτείνουν λοιπόν;

Απομαγνητοφώνηση: