Βαλέσα

Others - - 00:50

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Βαλέσα, 1991

Απομαγνητοφώνηση: