Ας μιλήσουμε: Η κλιματική αλλαγή

Others - - 16:28

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Έμφαση στην σύνοδο κορυφής της Κοπεγχάγης. Ποιο είναι το πραγματικό διακύβευμα αυτής της συνόδου κορυφής; Πώς να καταπολεμήσει αποτελεσματικά την υπερθέρμανση του πλανήτη και, κυρίως, πώς να κάνει όλες τις χώρες να συμφωνήσουν; Τριάντα φοιτητές συζητούν τ

Απομαγνητοφώνηση: