Στον ορίζοντα για το 2016: Ασφάλεια, Προστασία δεδομένων, Ενεργειακή Ένωση

Others - - 04:19

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Μετά από ένα χρόνο όπου κυριάρχησε ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας, η πολιτική μετανάστευσης και η ανάγκη εκσυγχρονισμού της προστασίας δεδομένων στην Ευρώπη, ανακαλύψτε τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου για το 2016.

Απομαγνητοφώνηση: