Φαρμακευτική - όχι πια ψευδεπίγραφα φάρμακα

Others - - 01:49

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Το πακέτο Φαρμακευτικών στοχεύει να θέσει τέρμα στα ψευδεπίγραφα φάρμακα. Οι ευρωβουλευτές ανησυχούν όλο και περισσότερο για τον κίνδυνο για την υγεία που οφείλονται στην αύξηση των διαδικτυακών πωλήσεων των προϊόντων, όπως το Viagra. Ψευδεπίγραφα φάρμακα

Απομαγνητοφώνηση: