Δημοσιογράφος: Aγώνας για τα Πνευματικά δικαιώματα

Others - - 04:52

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Εάν δεν μπορείτε να τους νικήσετε, συμμαχείστε. Πολλοί καλλιτέχνες προσφέρουν τώρα τα έργα τους δωρεάν online, σε μια προσπάθεια να ελένξουν την ανηθικότητα της πειρατείας.

Απομαγνητοφώνηση: