Ασφάλεια και Άμυνα

Others - - 01:59

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Παρουσίαση της υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας από την επικεφαλής της, Anna Fotyga.

Απομαγνητοφώνηση: