Νέα: Πρόοδος που σημειώθηκε από τις υποψήφιες χώρες - Σώνουμε τα απειλούμενα είδη - Ασφάλεια στο Αεροδρόμιο

Others - - 10:46

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Ευρωβουλευτές προβλέπουν ότι η Κροατία μπορεί να προχωρήσει στην ένταξή της ήδη μέσα το 2010, με τις υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων μετά αργά ή γρήγορα. Συζητούμε την πρόοδο της Τουρκίας - κρίνεται περιορισμένη - με τον πρέσβη της στην Ευρωπαϊκή Έν

Απομαγνητοφώνηση: