Άποψη: Πριν και μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου

Others - - 04:17

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Τί άλλαξε μετά την πτώση του Τείχους; Από μια διαδρομή με το μετρό μέχρι την ειρήνη στην Ευρώπη, πολίτες από Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία ανταλλάσουν απόψεις.

Απομαγνητοφώνηση: