Απόψεις: Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Others - - 02:47

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Εξακολουθεί η ΕΕ να είναι αριθ 1 υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν ίση μεταχείριση; Ποια είναι η κατάσταση των μειονοτήτων, των ξένων και των αστέγων; Οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζονται καλά σε οίκους ευγηρίας; Πολίτες

Απομαγνητοφώνηση: