Απόψεις: Η ΕΕ έχει προβλήματα

Others - - 03:11

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Αλλά ποια πρέπει να αντιμετωπίσουμε πρώτα; Ποιες είναι οι βασικές ανησυχίες των ανδρών και των γυναικών στο δρόμο; Σε ποια θέματα οι πολίτες πιστεύουν ότι οι πολιτικοί πρέπει να δώσουν προτεραιότητα;

Απομαγνητοφώνηση: