Πόλεμος Δεδομένων

Others - - 02:03

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας δημιουργεί ένα ρήγμα στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ. Ο καθένας είναι έτοιμος για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά η ΕΕ είναι απρόθυμη να υποβάλλουν τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών σε έλεγχο από τις αρχές των ΗΠΑ. Η διαμάχη για

Απομαγνητοφώνηση: