Θέλουμε πολιτική λογοδοσία - Elmar Brok

Others - - 01:56

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Ο Elmar Brok (ΕΛΚ) αξιολογεί την παράσταση και τις ιδέες της επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής Catherine Αsthon σε σχέση με τη δημιουργία της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ικανοποιημένος με την πρόοδο της μέχρι σήμερα, ο Brok, ωστόσο, έχει ανησυχίες σχετικά

Απομαγνητοφώνηση: