Κοινοί στόχοι: Ασφάλεια

Ασφάλεια - - 02:08

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Σήμερα η ΕΕ είναι αντιμέτωπη με την απειλή της τρομοκρατίας. Όλοι συμφωνούν ότι η ασφάλεια πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Υπηρεσίες όπως η Ευρωπόλ καταπολεμούν την τρομοκρατία, ενώ άλλες όπως η Fenvac φροντίζουν τις οικογένειες των θυμάτων. Η βελτίωση των συνοριακών συστημάτων, η ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των κρατών μελών και η ποινικοποίηση ενεργειών που σχετίζονται με την τρομοκρατία αποτελούν μερικά παραδείγματα των βημάτων που θα πραγματοποιήσει φέτος η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Απομαγνητοφώνηση: