Καταπολέμηση της τρομοκρατίας: διακοπή της χρηματοδότησης

Ασφάλεια - - 01:30

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Το Κοινοβούλιο συνέστησε μια ειδική επιτροπή 30 μελών για την εύρεση τρόπων καταπολέμησης της τρομοκρατίας στην Ευρώπη και βελτίωσης της διασυνοριακής συνεργασίας. Η ΕΕ μάχεται σε πολλά μέτωπα, ένα από τα οποία είναι η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Οι ευρωβουλευτές εστιάζουν στη νομιμοποίηση εγκληματικών εσόδων και στο οργανωμένο έγκλημα για να περιορίσουν τη ροή των κεφαλαίων.

Απομαγνητοφώνηση: