Ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας: αυστηρότεροι κανόνες και περισσότερη επίβλεψη

Ασφάλεια - - 01:22

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Επί του παρόντος δεν υπάρχει νομικά δεσμευτική νομοθεσία που να διέπει τις ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας (ΙΕΑ). Μια κοινοβουλευτική επιτροπή θέλει να αυξήσει την ευθύνη λογοδοσίας και την επίβλεψη περίπου 40.000 ΙΕΑ στην ΕΕ.

Απομαγνητοφώνηση: