Δικαιώματα για πιο ασφαλή δεδομένα στις ΗΠΑ για τους πολίτες της ΕΕ

Ασφάλεια - - 01:29

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε το πράσινο φως σε μια συμφωνία-ορόσημο για τη μεταφορά διατλαντικών ποινικών στοιχείων. Η συμφωνία-πλαίσιο περί επιβολής νόμου μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ έχει στόχο την καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο χωρών.

Απομαγνητοφώνηση: