Ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ΕΕ

Κοινωνία - - 03:33

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ΜΜΕ, είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομίας μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να διασφαλίσει σταθερή ανάπτυξη στην ΕΕ δημιουργώντας ένα περιβάλλον υποστήριξης για τις ΜΜΕ. Γνωρίστε τον Arnaud και την Geraldine, ιδιοκτήτες μιας μικρής επιχείρησης επίπλων στη Γαλλία.

Απομαγνητοφώνηση: