Η «πτώση» των νόμιμων διεγερτικών

Κοινωνία - - 01:23

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες (ΝΨΟ) πολλαπλασιάζονται ταχέως. Παρακολουθούνται πάνω από 600 νέες ουσίες, με ποσοστό άνω του 75% να έχει εντοπιστεί τα τελευταία έξι χρόνια μόνο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στρέφεται στη νομοθεσία για μια καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος.

Απομαγνητοφώνηση: