Γεφύρωση του χάσματος των φύλων στην Ευρώπη

Κοινωνία - - 01:27

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Η ΕΕ έχει επιτύχει μόνο κατά το ήμισυ την ισότητα μεταξύ των φύλων και η πρόοδος είναι αργή, ενώ έχει σημειωθεί μόνο οριακή βελτίωση την τελευταία δεκαετία. Οι ευρωβουλευτές ασκούν πιέσεις για μια σειρά ενεργειών, με σκοπό να γεφυρωθεί τελικά το χάσμα των φύλων. 

Απομαγνητοφώνηση: