Προστασία των καταναλωτών

Κοινωνία - - 04:27

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί την προστασία των καταναλωτών στον ψηφιακό τομέα: η κατάργηση των τελών περιαγωγής και η πρωτοβουλία «Wifi4EU» αποτελούν παραδείγματα των πιο πρόσφατων επιτυχιών. Ωστόσο, επίκεινται προκλήσεις, όπως οι ακριβές υπεραστικές κλήσεις, το ePrivacy και η φορητότητα διαδικτυακού περιεχομένου.

Απομαγνητοφώνηση: