Τι είναι τα cookies

Κοινωνία - - 00:59

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Cookies: κομμάτια αποθηκευμένων δεδομένων που παρακολουθούν την ηλεκτρονική σας συμπεριφορά. Η νέα νομοθεσία στοχεύει στην απλούστευση της διαδικασίας: θα χρειάζεται να επιλέγετε αν αποδέχεστε ή όχι τα cookies μόνο μία φορά.

Απομαγνητοφώνηση: