Ποινικές κυρώσεις για νέες ουσίες

Κοινωνία - - 01:47

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να ποινικοποιήσει νέες ψυχοδραστικές ουσίες. Ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης θα επιτρέψει την ταχύτερη αξιολόγηση και απαγόρευση ουσιών που θα θεωρούνται επικίνδυνες.

Απομαγνητοφώνηση: