Αναπηρίες στην ΕΕ: ένας μακρύς δρόμος προς την ισότητα

Κοινωνία - - 01:37

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Για να εξασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν ίση εκπροσώπηση και ίσες ευκαιρίες στην κοινωνία και στο χώρο εργασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει να ενισχύσει την πανευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία, αντιμετωπίζοντας, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της ανισότητας μεταξύ των δύο φύλων, της φτώχειας και της διάκρισης. Η ευρωβουλευτής Χέλγκα Στίβενς συμμετέχει από καιρό στον αγώνα για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Υποστηρίζει ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα για τα άτομα με αναπηρία αναφορικά με την εκπροσώπηση και τον μη αποκλεισμό.

Απομαγνητοφώνηση: