Ενίσχυση των γυναικών: μια πρόκληση για τη σύγχρονη Ευρώπη

Κοινωνία - - 02:00

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Ισότητα των φύλων: είτε πρόκειται για τον καταμερισμό των καθηκόντων στο σπίτι ή στη δουλειά, στην πολιτική ή στα σχολεία, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, σύμφωνα με τις ευρωβουλευτίνες Constance Le Grip και Anna Hedh, μέλη της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων.

Απομαγνητοφώνηση: