Ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά: Δεσμοί που ενώνουν

Κοινωνία - - 01:28

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσπισε το 2018 ως Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, δίνοντας έμφαση στην ποικιλομορφία, την κοινή ιστορία και τον πλούσιο πολιτισμό που μαζί καθιστούν την Ευρώπη αυτό που είναι σήμερα.

Απομαγνητοφώνηση: