Ψεύτικες ειδήσεις και ρητορική μίσους: Ηλεκτρονικός πόλεμος

Κοινωνία - - 01:21

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανησυχεί για τη ρητορική μίσους και τις ψεύτικες ειδήσεις: πρέπει να αφαιρείται περιεχόμενο και να επιβάλλονται πρόστιμα; Ή θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση των ανθρώπων, ώστε να μπορούν να ξεχωρίσουν τις πραγματικές πηγές από τις ψεύτικες;

Απομαγνητοφώνηση: