Καταπολέμηση των ανθεκτικών στα φάρμακα λοιμώξεων

Κοινωνία - - 01:45

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Η μικροβιακή αντοχή είναι ένα αυξανόμενο παγκόσμιο πρόβλημα που οι εμπειρογνώμονες της ιατρικής φοβούνται ότι θα σκοτώσει περισσότερους ανθρώπους απ' ό,τι ο καρκίνος ως το 2050, και για το λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν περισσότερα προληπτικά μέτρα.

Απομαγνητοφώνηση: