Ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων

Κοινωνία - - 00:45

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Η ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ, παρέχει στους πολίτες το δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται οπουδήποτε στην ΕΕ.

Απομαγνητοφώνηση: