Περισσότερη εμπιστοσύνη στην άνθηση της βιολογικής γεωργίας

Κοινωνία - - 01:16

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει για νέους κανόνες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στη βιολογική γεωργία και στην προστασία από αθέμιτες πρακτικές. Ο αναθεωρημένος νόμος για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021.

Απομαγνητοφώνηση: