Βελτίωση της παρουσίας των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης

Κοινωνία - - 01:28

Ενσωμάτωση αυτού του βίντεο:

Κοινοποίηση αυτού του βίντεο στο:

Οι ανισορροπίες μεταξύ των φύλων εξακολουθούν να υφίστανται, χωρίς να εξαιρούνται οι τομείς των μέσων ενημέρωσης και των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανησυχεί για την εικόνα των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης και για την γυάλινη οροφή που εξακολουθούν να συναντούν.

Απομαγνητοφώνηση: